+385994368870  info@inrebus.hr

 

Provjera sigurnosnog okruženja je usluga koja obuhvaća pregled učinkovitosti sigurnosnih mjera koje su implementirane u sustavu, te propisivanje mjera koje nedostaju. Sigurnosne mjere uspoređuju se sa odabranim standardom sigurnosti i mjeri se stupaj zadovoljenja zahtjeva sigurnosnog standarda u sustavu.

Za nedostke koji se utvrde, tj. za mjere koje su potrebne da se standard zadovolji u visokom postotku, zajednički se s Naručiteljem usuglase koraci za provedbu, koji mogu biti tehnički i organizacijski.

Područja praktičnih kontrola:

 •  Logička sigurnost/Kontrole pristupa
 • Kriptografija
 • Fizička sigurnost i sigurnost okoliša
 • Sigurnost operativnih aktivnosti
 • Zaštita komunikacija
 • Nabava, razvoj  i održavanje sustava
 • Upravljanje incidentima informacijske sigurnosti
 • Kontinuitet poslovanja

Područja organizacijskih kontrola:

 • Politike informacijske sigurnosti
 • Organizacija informacijske sigurnosti
 • Sigurnost ljudskih resursa
 • Odnosi s dobavljačima
 • Sukladnost
 • Upravljanje imovinom