+385994368870  info@inrebus.hr

Revizija informacijskih sustava

Ova usluga se sastoji od procjene implementiranih kontrola na informacijskom sustavu.Revizija se obavlja po unaprijed utvrđenom planu.

U planu se uivrde: Ciljevi revizije, Opseg revizije, Vremenski plan izvođenja, sa potpodručjima, sudionicima, potrebnim uputama, sudionicima i resursima.Provedba revizije započinje intervjuima, a završava izradom pisanog nalaza te usuglašavanjem istog.

Moguće su razne varijante usluge:

  • IT revizija odabranog područja
  • Više manjih revizija, uspostava IT kontrola
  • Dimenzioniranje kontrola, metrike i ponovljivog procesa revidiranja sustava

U uslugu se može ugraditi i softversko rješenje, koje naručitelj može koristiti na više načina. 

Naručitelj treba osigurati potrebne resurse i dati prijedlog rasporeda intervjua i posjeta lokacijama. Moguće su rotacije intervjuiranih osoba i među planiranim terminima, ovisnoi o obavezama pojedine osobe. Rotacije su moguće i tijekom izvođenja revizije ukoliko je to opravdano zahtjevima revizora ili nepredviđenim i bitnim poslovima Naručitelja. 

Isporuka revizije je revizorski nalaz, koji se usuglašava s Naručiteljem, a koji se sastoji od liste nalaza, sa opisom uočenog, preporukom za uklanjanje nedostataka, procjenom rizike, osobama koje su vlasnici tog rizika, te rokova za uklanjanje uočenih nedostataka.