+385994368870  info@inrebus.hr

InRebus d.o.o. je u raznim projektima izradio znatan broj sučelja prema raznim sustavima, bilo da se radi o internom informacijskom sustavu korisnika ili sučelju prema javnim servisima. Često su na našim projektima korišteni Web servisi.

Neki od primjera su: porezna uprava Republike Hrvatske, sučelje za fiskalizaciju u sloveniji, Sučelja prema RGE u booking sustavima portala za turizam i slično