+385994368870  info@inrebus.hr

Ova usluga se sastoji od niza aktivnosti, koje naručitelj ugovara u cilju uspostave funkcije voditelja sigurnosti IT sustava.

Usluga obuhvaćasva područja djelovanja funkcije sigurnosti informacijskog sustava 

    • Izrada interne regulative, internih akata, Strategije, Politika, Pravilnika, Uputa i dr.
    • upravljanje kontrolama i mjerama za suzbijanje rizika u IT sustavima
    • Implementacija organizacijskih praksi za uspostavu procesa upravljanja informacijskim sustavom
    • Upravljanje sigurnošću
    • Upravljanje incidentima, IT rizici i Kontinuitet poslovanja