+385994368870  info@inrebus.hr

Alter Risk

Alter Risk je softverski proizvod namijenjen za grupu poslova upravljanja informacijskim sustavom, upravljanja IT rizicima, te za poslove usklađenosti i interne IT revizije. (engl: Governance, Risk and Compliance).

Metodologije koje ovaj proizvod ima u podlozi, oslanjaju se na svjetski priznate standarde i metodologije, kao i na iskustvo na poslovima upravljanja rizicima, upravljanja kontinuitetom poslovanja, te reviziji informacijskih sustava, stečeno na hrvatskom tržištu.

Softver je namijenjen upravljačkom odnosno rukovodećem kadru u području upravljanja  informacijskog sustava, upravljanja sigurnošću informacijskog i revizorima informacijskog sustava.

Sam softver vrlo brzo daje rezultate i veoma je pragmatičan.

IR audit -InRebus GRC alat

Značajke

InRebus GRC alat za reviziju će vas voditi kroz cijeli proces revizije, upravljanja rizicima ili usklađenosti, bez obzira na okvir, regulativu ili normu na koju se oslanjate. Alat slijedi opće smjernice procesa rada revizije.

Generalne značajke

  • Upravljanje revizijskim procesom, upravljanje nalazima i preporukama, te aktivnostima uklanjanja nedostataka, praćenje nalaza revizije i izvještavanje;
  • Upravljanje rizicima, unos i procjena rizika, obrada rizika, te praćenje aktivnosti implementacije mjera za obradu rizika;
  • Mjerenje usklađenosti,  praćenje nesukladnosti i aktivnosti ispravljanja nesukladnosti;
  • Sustav upravljanja dokumentacijom, unos dokumenata, meta podaci, pretraživanje dokumenata po meta podacima, tipu, atributima; kontekstualno pretraživanje, kategoriziranje dokumenata, statusi usvajanja dokumenata;
  • Alat je namijenjen menadžerima i voditeljima, kao i izvršiteljima. Podržava rad više korisnika, moguće je rapsodijeliti obaveze na više izvršitelja;
  • Izvještajni modul;

Revizijski proces