+385994368870  info@inrebus.hr

Alter Risk

Alter Risk je softverski proizvod namijenjen za grupu poslova upravljanja informacijskim sustavom, upravljanja IT rizicima, te za poslove usklađenosti i interne IT revizije. (engl: Governance, Risk and Compliance).

Metodologije koje ovaj proizvod ima u podlozi, oslanjaju se na svjetski priznate standarde i metodologije, kao i na iskustvo na poslovima upravljanja rizicima, upravljanja kontinuitetom poslovanja, te reviziji informacijskih sustava, stečeno na hrvatskom tržištu.

Softver je namijenjen upravljačkom odnosno rukovodećem kadru u području upravljanja  informacijskog sustava, upravljanja sigurnošću informacijskog i revizorima informacijskog sustava.

Sam softver vrlo brzo daje rezultate i veoma je pragmatičan.

Adeptor

Aplikacija Adeptor služi za izradu revizija kontroliranih područja u informacijskom sustavu. Njime se obavlja dimenzioniranje IT kontrola i određuje pripadajuća metrika.Adeptor

U aplikaciji se obavlja vrednovanje kontrola, kojima se pridjeljuju rizici, te zadužene osobe za uklanjanje nedostataka. Radni zadaci za izvršitelje definiraju se za svaku kontrolnu točku ili nalaz. Kontrola područja se može obavljati više puta u raznim razdobljima, te time dobivamo ponovljivost procesa, a mjerenje kretanja vrijednosti kontrola kroz vrijeme da je nam trendove i kretanja kontrola u sustavu. Učinkovitost kontrola i mjerenje daje nam stupanj ssklađenosti (compliance), s nekim od odabranih standarda po želji.

Koje probleme rješava programsko rješenje Adeptor?