+385994368870  info@inrebus.hr

Opis projekta

Nosioci akreditacije u Republici Hrvatskoj obvezni su uskladiti interne procese prema zahtjevima Norme te pri tome uspostaviti poslovnu hijerarhiju, usvojiti interne akte i propise, zapošljavati djelatnike koji tijekom procesa certifikacije provode kontrolu poslovnih procesa, djelatnika i opreme te uspostaviti evidencije i dokaze provođenja svih aktivnosti u skladu sa zahtievima Norme. Pojedini nadzor certifikacijske kuće može obuhvaćati veliki broj različitih pojedinačnih kontrola i evidencija, pri čemu je svaku kontrolu potrebno evidentirati, što se sada radi ručno a pohranjuje na papirnatim nosiocima. Za svaki pregled dokumenta/opreme ispitivači izrađuju zapisnik o kontroli, a zapisnik se sastoji od nekoliko obveznih elemenata što znatno povećava mogućnost pogreške. Kontrolni postupci (postupak ocjenjivanja) i pripadajuća evidencija zapravo su skup poslovnih procesa (izlazak na teren, uvid u certifikate opreme i djelatnika, mjerne i kontrolne opreme te izrada pojedinačnih zapisnika, kopiranje dokumentacije i izrada završnog certifikata o sukladnosti prema zahtjevima HR ili EU propisa, a za koje izdavanje je tvrtka ovlaštena od HAA). Način trenutačne implementacije tih postupaka u znatnom broju društava oslanja se na papirnate evidencije ili uredske računalne alate, ali izostaju prednosti korištenja baza podataka, brzog pretraživanja, dinamičkih izvještaja, kontekstualnog pretraživanja i slično. Korištenjem specijaliziranog namjenskog softverskog rješenja ti se nedostaci mogu prevladati a postojeći procesi unaprijediti, kontrola izvedbe aktivnosti i tijek procesa su cijelim tijekom izvedbe vidljivi i upravljivi (dodjela djelatnicima, preraspodjela zadataka, i sl - djelovodnik) a broj slučajnih grešaka se drastično umanjuje. Sustav upozorenja smanjuje kašnjenja u u radu, a izvještaji daju informaciju o trajanju pojedinog predmeta, njihovom statusu, broju obavljenih, otvorenih/zatvorenih predmeta i slično. Praćenje nesukladnosti, korektivne i preventivne radnje te nastavne obveze po istima, vode se centralno. Softver može pratiti sve procese te izvještavati o njima, kako to zahtjeva Norma, a benefiti za Društvo su centralna upravljivost svih aktivnosti, zapisa i informacija (Generalni zahtjevi, Osoblje, Interni pravilnici, upute, proces certifikacije, dokazi provođenja i dr.). Aplikativno rješenje predstavlja značajno ubrzanje i olakšanje radnih procesa.

Ciljevi projekta

Cilj projekta je izrada i stavljanje u funkciju programskog rješenja namijenjenog svim tvrtkama u Hrvatskoj i EU koje se bave ispitivanjem i certificiranjem proizvoda, prvenstveno prema normi HR EN 17065, ali okosnica softvera može poslužiti za informatizaciju drugih normi koje se primjenjuju u procesima dokazivanja kvalitete proizvoda. Projekt je omogućio razvoj inovacije, tj. novog proizvoda na tržištu, koji omogućuje informatizaciju procesa certifikacije i praćenja akreditacije u društvima koja do sada nisu imala prilike koristiti softverska rješenja i tako podići produktivnost svojih internih radnih procesa.
 

Dobrobiti za krajnje korisnike projekta

Potencijalni korisnici proizvoda su Akreditirana tijela i laboratoriji za ispitivanje kvalitete proizvoda. U Hrvatskoj djeluje ukupno 405 pravnih subjekata koji su akreditirani od strane Hrvatske akreditacijske agencije.

Dobrobiti za korisnike rješenja su:

  • Centralizirana evidencija poslovanja
  • Informatizacija cijelog poslovnog ciklusa certifikacije
  • Praćenje predmeta tijekom cijelog ciklusa
  • Poznavanje statusa predmeta u svakom trenutku te statusa osobe koja ga odrađuje
  • Dostupnost i praćenje dokumentacije
  • Dokazivanje sukladnosti s normom
  • Praćenje osoblja
  • Praćene nesukladnosti itd.

 

Tiskani materijali

Brošura: Razvoj inovativnog programskog rješenja

Letak: Razvoj novog proizvoda u tvrtki In Rebus

 

Ostalo

Pozivnica: Pozivnica za sudjelovanje na konferenciji

Konferencija je održana 21.02.2019. godine.

 

Kako je bilo na konferenciji pogledajte u galeriji:

  

 

I na YouTube: